RESPID PROJECT

Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením
Dospělí lidé s mentálním postižením – vzhledem k potížím s učením – jsou skupinou, která
má potřebu delšího a opakujícího se vzdělávání po celý život. Potřebují více času, aby získali
základní životní dovednosti, jako jsou např. komunikace, matematické kompetence, práce s
digitálními technologiemi nebo i naučit se učit. Dokud dospělí lidé s mentálním postižením
nebudou schopni dosáhnout nezávislosti v každodenním základních činnostech, nebudou se
moci ani plně zapojit do společnosti a těžit ze všech svých občanských práv. To je důvodem,
proč musí pro tuto skupinu existovat neustálá nabídka lepších a komplexnějších programů
celoživotního vzdělávání.

Projekt s názvem „Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním
postižením“, krátce RESPID je určen pro ty, kteří se zabývají vzděláváním dospělých osob s
postižením i samotných postižených lidí a je zaměřen na hledání odpovědí na otázku „Jak
podpořit efektivně dospělé s mentálním postižením na jejich cestě k samostatnému životu a
autonomii“?

Projekt je financován z programu Erasmus +, Aktivity KA2 – vzdělávání dospělých,
strategické partnerství. Projekt byl zahájen v září 2016 a skončí v říjnu 2017.
Účastní se ho čtyři nevládní organizace – Polská asociace pro osoby s mentálním postižením,
Rytmus – od klienta k občanovi, italská organizace Il Cerchio Cooperativa a Sdružení pro pomoc
lidem s mentálním postižením na Slovensku. Na začátku byly stejné otázky, nad nimiž patnerské
organizace přemýšlely a hledaly řešení – přemýšlení vyústilo až do realizace společného
projektu.

Zkušenosti partnerů ukazují, že získáním nezávislosti v jedné oblasti (např. v zaměstnání)
spouští potřebu lidí s mentálním postižením i po nezávislosti v dalších oblastech života (např.
odstěhovat se od rodičů). Někdy je příčinou tohoto procesu osamostatňování se i obtížná
životní událost (například ztráta rodiče/ů). Takové situace jsou obvykle příčinou, proč
poskytovatelé celoživotního vzdělávání n. sociálních služeb jsou nuceni, častokrát jako jediní
podpůrci člověka – využít své znalosti a zdroje, aby pomohli svým klientům překonat životní krizi.
Oblasti, které budou v projektu řešeny:

  1. spolupráce s rodiči s cílem podpořit nezávislost svých dospělých dětí
  2. podpora lidí s mentálním postižením v procesu smutku po smrti svých rodičů
  3. využívání podporovaného zaměstnávání
  4. posktování individualizované podpory při bydlení
  5. podpora rodičovství lidí s mentálním postižením
  6. učení se organizovat svůj volný čas a využít nebo vytvořit si vlasntí sociální síť

Hlavním cílem projektu je výměna osvědčených postupů ve výše uvedených tématech a vytvoření přehledu účinných metod pro potřebu profesionálních pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých.
Každý partner bude přispívat ke všem projektovým aktivitám, ovšem s důrazem na oblasti, v nichž má užívané osvědčené postupy. Partner z Itálie se podělí o své znalosti v augmentativní alternativní komunikace (AAC), polská a česká strana představí svoje zkušenosti s metodou podporované zaměstnávání a podporované bydlení. Parter ze Slovenska má dobře zavedené metody poskytování vzdělání a další podpory pro skupiny sebeobhájců, včetně využívání metod Rozhodování s podporou.

Během projektu se uskuteční 5 mezinárodních schůzek. Přehled osvědčených postupů bude prezentován na internetových stránkách projektu, stejně tak jako případná doporučení pro další rozvoj. Dalším důležitým výsledkem projektu bude prezentace zkušeností osob s mentálním postižením s využitím videí, rozhovorů, fotek. To jim umožní mluvit sami za sebe v souladu s mottem mezinárodní organizace Inclusion Europe „nic o nás bez nás!“

Partnerské organizace:

Polská asociace pro osoby s mentálním postižením (PSONI): www.psoni.org.pl

IL CERCHIO Cooperativ: www.ilcerchio.ra.it

Sdružení na podporu lidem s mentálním postižením ve Slovenské republice: www.zpmpvsr.sk