Materiały

Filmy o mieszkalnictwie wspomaganym

Zapraszamy do obejrzenia ciekawych filmów.

Filmy zostały przygotowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Warszawie w pracowni multimedialnej. Uczestnicy i osoby wspierające mówią o swoich doświadczeniach w mieszkalnictwie wspomaganym.


Zespół Mieszkań Wspomaganych w Gdańsku

Zespół Mieszkań Wspomaganych prowadzony przez Koło PSONI w Gdańsku to miejsce, gdzie mieszka 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Film powstał w 2017 roku i obrazuje życie mieszkańców. Więcej o Zespole Mieszkań Wspomaganych w Gdańsku: http://psouu.gda.pl/o-nas-zmw/


Zatrudnienie wspomagane. Przegląd metod stosowanych w krajach partnerskich

1_Przegląd_zatrudnienie_wspomagane_RESIPD_PL_ch

 


Mieszkalnictwo wspomagane. Przegląd metod stosowanych w krajach partnerskich

2_Przegląd_Mieszkalnictwo_wspomagane_RESPID_PL_ch


Współpraca z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przegląd metod stosowanych w krajach partnerskich

3_Przegląd_Współpraca_rodzice_RESPID_PL_ch

 


Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną podczas żałoby po śmierci rodzica

Przegląd metod stosowanych w krajach partnerskich

4_Przegląd_Proces_żałoby_RESPID_PL_ch

 


Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przegląd metod stosowanych w krajach partnerskich

5_Przegląd_Rodzicielstwo_RESPID_PL_ch


Aktywność w czasie wolnym osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przegląd metod stosowanych w krajach partnerskich

6_Przegląd_Czas_wolny_RESPID_PL_ch