Spotkania partnerów

Pierwsze spotkanie:

Miejsce:

Warszawa

Data:

23-25.11.2016

Temat:

Zatrudnienie wspomagane

Użytkownicy – przedstawiciele organizacji :

PSONI
IL CERCHIO
RYTMUS
ZPMP v SR
Przebieg spotkania:

Głównym celem trzydniowego spotkania była wymiana doświadczeń i praktyk dotyczących realizowanej w krajach partnerów projektu usługi zatrudnienia wspomaganego.

Pierwszego dnia przedstawiciele organizacji mieli możliwość rzedstawienia siebie i swoich organizacji oraz integracji.

Przedstawicielki czeskiej organizacji RYTMUS mówiły o sposobie pozyskiwania do współpracy nowych pracodawców. Opowiadały o organizowanych przez nich spotkaniach o nazwie „Biznes na śniadanie”, podczas których przedstawiają na czym polega usługa zatrudnienia wspomaganego i zachęcają pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Natomiast przedstawiciele słowackiej organizacji planują budowę Centrum BIVIO, w którym osoby

z niepełnosprawnością intelektualną będą zdobywały doświadczenie w pracy.

W ramach BIVIO stworzone zostaną takie ośrodki jak hotel, restauracja i pralnia. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą przygotowywani do wykonywania zawodów takich jak pomoc kucharza, kelner/kelnerka i pokojówka.


Drugiego dnia przedstawiciele organizacji partnerskich zapoznali się z  zasadami realizacji projektu RESPID oraz odwiedzili warszawskie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, gdzie rozmawiali z Panią Anną Anielak – klientką Centrum DZWONI oraz jej trenerka pracy – Panią Magdaleną Olczak-Jagodzińską.

Trzeciego dnia wszyscy uczestnicy spotkania w ramach projektu RESPID uczestniczyli w XL Sympozjum Naukowym PSONI, podczas którego obchodzono dziesięciolecie Centrum DZWONI.

Tematem XL Sympozjum Naukowego było Zatrudnienie Wspomagane szansą na lepszą jakość życia – 10 lat doświadczeń Centrum DZWONI.

Na Sympozjum zaproszono międzynarodowych gości, takich jak:

  • Chrysty Lynch z Irlandii

  • Fabrizo Fea z Włoch

  • Judith Hollenweger ze Szwajcarii.

Uczestniczki spotkania ze Słowacji i Czech zostały zaproszone do udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego opowiadały o usłudze zatrudnienia wspomaganego realizowanej w ich krajach.

Drugie spotkanie

Miejsce:

Praga, Czechy

Data::

09-10.02.2017

Temat: :

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym mieszkaniu

Uczestnicy – przedstawiciele organizacji:

PSONI oraz Pani Danuta Wójcicka – Dyrektorka Zespołu Mieszkań Wspomaganych z Gdańska

IL CERCHIO

RYTMUS

ZPMP v SR

Przebieg spotkania:

Głównym celem dwudniowego spotkania była wymiana doświadczeń i praktyk dotyczących realizowanego w krajach partnerów projektu mieszkalnictwa wspomaganego

Podczas drugiego spotkania, gospodarze z Czech , opowiedzieli o rozpoczętym w 2010 w ich kraju procesie deinstytucjonalizacji.

Przedstawiciele administracji w regionie Karlove Vary pozyskawszy fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprosili do projektu organizację RYTMUS, aby rozpocząć proces deinstytucjonalizacji. Dzięki temu osoby mieszkające w Domach Pomocy Społecznej miały możliwość zamieszkania w mieszkaniach chronionych (samodzielnych mieszkaniach, gdzie klienci są wspierani przez asystentów osobistych organizacji RYTMUS).

RYTMUS w obecnej chwili wspiera 35 osób , które korzystają z mieszkań chronionych w 7 miastach na terenie regionu Karlove Vary.

W spotkaniu wzięła udział również para osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są uczestnikami programu deinstytucjonalizacji.Opowiedzieli oni o swoim życiu i wspólnym mieszkaniu.

Kolejnym ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat sposobów zaangażowania otoczenia osób mieszkających samodzielnie. Zastanawiano się, w jaki sposób, na przykład sąsiedzi mogą stanowić naturalne wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mieszkają samodzielnie.

Na koniec przedstawicielki włoskiej organizacji IL CERCHIO opowiedziały w jaki sposób wspomagają osoby niemówiące, bądź mające trudności komunikacyjne w zdobywaniu umiejętności życia codziennego.

Informacje o spotkaniach w Rawennie, Warszawie i Bratysławie dostępne w języku angielskim.