První setkání Respid projekt

První setkání :

Místo setkání:

Waršava

Datum:

23-25.11.2016

Téma:

Podporované zaměstnávání

Učastníci – zástupci organizací :

PSONI
IL CERCHIO
RYTMUS
ZPMP v SR
Hlavním cílem třídenního setkání byla výměna zkušeností se službou podporovaného zaměstnávání v partnerských zemích projektu.

Během prvního dne setkání měli zástupci organizací možnost prezentovat sebe a svou organizaci.

Zástupce polské organizace Dzwoni, nás seznámil s organizací, která se věnuje podpoře lidem s postižením při hledání, získání a udržení zaměstnání. Seznámil nás s jejich metodami práce, kde nás zaujal rychlý nástup klienta do práce, trvalý kontakt s klientem (podpora by neměla být ukončena, klient nebo zaměstnavatel by měl mít vždy možnost kontaktovat pracovníka). Také nás zaujal výborně zpracovaný katalog různých zaměstnání, včetně požadavků na různé pracovní pozice, který s lidem pomáhá při rozhodování, v jakém by chtěli a mohli dělat zaměstnání. Http://www.centrumdzwoni.pl/sites/default/files/dokumenty/materialy/Katalog_czynnosci_zawodowych_Tekst.pdf

Zástupci slovenské organizace plánují vybudovat centrum BIVIO, kde lidé s mentálním postižením získají pracovní zkušenosti. V rámci centra BIVIO budou vytvořeny jednotky jako hotel, restaurace a prádelna. Lidé s mentálním postižením budou připravovat k výkonu povolání, na pozice např. kuchař, číšník a servírka.

Kolegyně z Rytmusu mluvili o našich zkušenostech. O soutěži „Zaměstnavatel roku“ – cena pro lidi / firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. O novinkách a nových metodách při práci se zaměstnavateli. Zmínili se o snídaních za společenskou odpovědnost, „Business for Breakfast“,  kam zveme nové zaměstnavatele, abychom je povzbudili, aby zaměstnávali lidi s mentálním postižením. Na snídani se předávají informace od zaměstnavatelů, kteří již mají zkušenost se spoluprací s námi.

Druhý den se zástupci partnerských organizací seznámili se zásadami implementace projektu RESPID a navštívili Varšavské centrum pro odborné poradenství a podporu osob s duševním postižením – Centrum DZWONI, kde mluvili s paní Anna Anieloukovou (klientem DZWONI CENTER) a její konzultantkou – paní Magdalenou Olczak-Jagodzińska.

Třetí den se všichni účastníci projektu RESPID zúčastnili Konference XL organizovaného společností PSONI, kde probíhaly oslavy desátého výročí založení centra DZWONI.

Tématem konference XL bylo podpora při zaměstnání jako příležitosti pro lepší kvalitu života – 10 let zkušeností s centrem DZWONI.

Na konferenci byli pozváni zahraniční hosté, jako například:

  • Chrysty Lynch z Irska
  • Fabrizo Fea z Itálie
  • Judith Hollenweger ze Švýcarska

Účastníci ze Slovenska a České republiky se účastnili panelové diskuze, kde se hovořilo o podporovaných službách zaměstnanosti poskytovaných v jejich zemích.

Informace o setkáních v Praze, Ravenně, Varšavě, Bratislavě jsou k dispozici v angličtině.