Zasadnutie vrámci projektu RESPID

Prvé stretnutie:

Miesto: Varšava
Dátum: 23-25.11.2016
Predment zasadnutia: Podporované zamestnávanie
Učastníci – Zástupcovia organizácii: PSONI
IL CERCHIO
RYTMUS
ZPMP v SR

Program zasadnutia:

Hlavným bodom trojdňového stretnutia bola výmena praktických skuseností medzi partnermi projektu v oblasti podporovaných služieb v zamestnaní v partnerských krajinach.

Počas prvého dňa zasadnutia mali zástupcovia jednotlivých organizácii možnosť vzájomneho zoznámenia sa, ako aj predstavenia seba a zúčastnených organizácií.
Zástupcovia českej organizácie RYTMUS sa podelili so svojimi vedomosťami z oblasti získavania spolupráce s novými zamestnávateľmi. Predstavili nám ich “Obchodé raňajky”. Sú to stretnuia , kde sa snažia ukázať ako funguje program podporovaného zamestnania a povzbudiť potencionálnych zamestnávateľov v zamestnaní ľudí s mentálnym postihnutím. Zástupcovia Slovenskej organizácie planujú vybudovať BIVIO centrum , kde budú mať ľudia s mentálnym postihnutím možnosť získat pracovné skúsenosti.
Vrámci BIVIO centra budú vytvorené časti ako hotel, reštaurácia a práčovna. Ľudia s mentálnym postihnutím budú zaučení do profesii ako kuchár , čašník – čašníčka a chyžná.Počas prvého dňa zasadnutia mali zástupcovia jednotlivých organizácii možnosť vzájomneho zoznámenia sa, ako aj predstavenia seba a zúčastnených organizácií.
Zástupcovia českej organizácie RYTMUS sa podelili so svojimi vedomosťami z oblasti získavania spolupráce s novými zamestnávateľmi. Predstavili nám ich “Obchodé raňajky”. Sú to stretnuia , kde sa snažia ukázať ako funguje program podporovaného zamestnania a povzbudiť potencionálnych zamestnávateľov v zamestnaní ľudí s mentálnym postihnutím. Zástupcovia Slovenskej organizácie planujú vybudovať BIVIO centrum , kde budú mať ľudia s mentálnym postihnutím možnosť získat pracovné skúsenosti.
Vrámci BIVIO centra budú vytvorené časti ako hotel, reštaurácia a práčovna. Ľudia s mentálnym postihnutím budú zaučení do profesii ako kuchár , čašník – čašníčka a chyžná.

Počas druhého dňa mali reprezentanti partnerských organizácii možnosť zoznámiť sa bližšie s projektom RESPID a navštíviť Varšavské odborné centrum pre poradenstvo a podporu ľudí s mentálnym postihnutím – Centrum DZWONI , kde hovorili so slečnou Annou Anielak (klientkou centra DZWONI) a jej pracovnou koučkou p. Magdalénou Olczak-Jagodzinskou.

Vrámci tretieho dňa mali všetci účastníci projektu RESPID možnosť zúčastniť sa XL sympozia organizovaného PSONI, kde centrum DZWONI oslavovalo 10 výročie založenia. Hlavnou témou XL sympózia bolo podporované zamestávanie,  ako moznost zlepšenia kvality života – 10 rokov skúseností z centra DZWONI.

XL sympózia sa zúčastnili aj zahraničný hostia ako

  • Chrysty Lynch z Írska
  • Fabrizo Fea z Talianska
  • Judith Hollenweger zo Švajčiarska

Účastníci zo Slovenska a Českej republiky mali možnosť zúčastniť sa diskusie kde sa prezentovali  skúsenosti v oblasti podporovaného zamestnávania v ich krajinách.

Druhé stretnutie:

Miesto: Praha, Česká Republika
Datum: 09-10.02.2017
Predmet zasadnutia: Podpora ľudí s mentálnym postihnutím v sýstéme podporovaného bývania.
Učastníci – Zástupcovia organizácii PSONI
IL CERCHIO
RYTMUS
ZPMP v SR

Program zasadnutia:

Hlavným bodom  dvojdňového stretnutia, bola výmena praktických skuseností medzi partnermi projektu, v oblasti podporovaného bývania v partnerských krajinach.

Počas druhého zasadnutia, hostitelia z Českej Republiky predstavili proces  deinštitucionalizácie,  ktorý bol v Českej Republike zahajený v roku 2010.

Zástupcovia miestnej samosprávy z regionu Karlove Vary, ktorí získali finančné prostriedky z Europskeho socialneho fondu, sa obrátili na organizaciu RYTMUS, aby začala proces deinštitucionalizácie. A práve toto  umožnilo ľudom zo Social assitence Houses žiť v podporovanom systéme bývania (sebestačne byty ,kde sú zákaznici podporovaní personálnymi asistentami z organizacie RYTMUS)

RYTMUS momentálne podporuje 35 ľudí, ktorí využívaju ochranne bývanie v 7 mestách v regione Karlove Vary.

Dvojica ľudi s mentálnym postihnutím, ktorí boli zapojení do programu deinštitucionalizácie  sa tiež zúčastnila tohto stretnutia . Predstavili nám svoj život ako manželia  v spoločnom bývani.

Ďalším dôležitím bodom stretnutia bola diskusia o tom ako zapojiť susedou do programu podporovaného bývania ľudí s mentálnym postihnutim.

Jednou z diskutovaných tém bolo napriklad aj to, ako môžu susedia  prirodzene podporiť  ľuíi s mentálnym postihnutím žijúcich samostatne.

Na záver stretnutia , nám predstavitelia Talianskej organizácie IL CERCHIO predstavili spôsob, akým oni  podporujú ľudí s komunikačným ako aj sluchovým postihnutím pri získavani zručností potrebnych pre každodenný  život.

Informácie o stretnutiach v Ravenne, Varšave a Bratislave sú dostupné v angličtine.