Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zarząd Główny;
Adres: ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa, Polska
E-mail: zg@psoni.org.pl
Koordynatorka: Anna Andrzejewska
e-mail: anna.andrzejewska@psoni.org.pl

www: www.psoni.org.pl

FBhttps://www.facebook.com/PSONI/

Centrum DZWONI, agencja zatrudnienia wspomaganego – http://www.centrumdzwoni.pl/

Zespół Mieszkań Wspomaganych, Koło PSONI w Gdańsku – http://psoni.gda.pl/zmw/

Fundacja IMAGO – usługa przerwy regeneracyjnej dla opiekunów osób zależnych – http://fundacjaimago.pl/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przerwy Regeneracyjnej (International Short Break Association) – https://www.facebook.com/isba.me/


Rytmus – od klienta do obywatela
Adres:
Londýnská 81, 12000 Praga 2, Czechy
E-mail: rytmus@rytmus.org
Telefon: +420 224 251 610
Koordynatorka: Pavla Baxová
E-mail: pavlab@rytmus.org

www: www.rytmus.org

FB: https://www.facebook.com/rytmusops/

Usługa zatrudnienia wpomaganego RYTMUS – http://www.rytmus.org/stranka/o-podporovanem-zamestnavani

Mieszkalnictwo wspomagane RYTMUS – http://www.rytmus.org/stranka/o-podpore-samostatneho-bydleni

Materiały z zakresu edukacji seksualnej http://www.neobycejnerodicovstvi.cz/http://www.spmpcr.cz/co-delame/publikace/

Strona kanadyjskiej organizacji Canadian Association for Community Livinghttp://www.cacl.ca/;

Strona organizacji Inclusive Solutions (narzędzia w języku angielskim dot. planowania skoncentrowanego na osobie; tworzenie kręgów wsparcia)http://inclusive-solutions.com/


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną w Republice Słowackiej
Adres: Štúrova 6, 811 02 Bratysława, Słowacja
E-mail: zpmpvsr@zpmpvsr.sk
Koordynatorka: Jana Bartáková
E-mail: bartakova@zpmpvsr.sk

www: http://www.zpmpvsr.sk

FB: http://www.facebook.com/zpmpvsr

Agencja zatrudnienia wspomaganego, Słowacja (Agentúra podporovaného zamestnávania) –http://www.apzba.sk/

Projekt Bivio – przygotowanie do pracy prowadzone przez ZPMPvSR – http://www.bivio.sk/


Il Cerchio  – Spółdzielnia Socjalna
Adres:
Viale della Lirica 15, 48124 Ravenna, Włochy
Telefon: 0039 0544 408426
E-mail: ilcerchio@ilcerchio.ra.it
Koordynatorka: Alpi Mila
E-mail: mila@ilcerchio.ra.it

www: http://www.ilcerchio.ra.it

FB: https://www.facebook.com/reciprocamente.ilcerchio/

Zatrudnienie wspomagane, Włochy (S.I.I.L. – Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) –https://www.farecomunita.com

Anffas Onlus – Krajowe Stowarzyszenie Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Anffas Onlus è un’Associazione Nazionale di Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) – http://www.anffas.net/

Asystentura seksualna – Stowarzyszenie LoveGiver, Włochy – www.lovegiver.it