Kontakty

SLOVENSKO

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Adresa: Štúrova 6, 811 02 Bratislava, Slovakia
E-mail: zpmpvsr@zpmpvsr.sk
Kontaktná osoba: Jana Bartáková
E-mail: bartakova@zpmpvsr.sk

www: http://www.zpmpvsr.sk

FB: http://www.facebook.com/zpmpvsr

Supported employment agency in Slovakia (Agentúra podporovaného zamestnávania) –http://www.apzba.sk/

ZPMPvSR – Bivio project – http://www.bivio.sk/


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zarząd Główny

Polish Association for Persons with Intellectual Disability – Main Board

Adresa: Głogowa 2B street, 02-639 Warsaw, Poland

E-mail: zg@psoni.org.pl

Kontaktná osoba: Anna Andrzejewska

E-mail: anna.andrzejewska@psoni.org.pl

www: www.psoni.org.pl

FBhttps://www.facebook.com/PSONI/

Supported employment DZWONI Centre (Centrum DZWONI) – http://www.centrumdzwoni.pl/

Supported living PSONI brach in Gdańsk (Zespół Mieszkań Wspomaganych, Koło PSONI w Gdańsk) – http://psoni.gda.pl/zmw/

IMAGO Foundation – short brake service provider (Fundacja IMAGO – usługa przerwy regeneracyjnej dla opiekunów osób zależnych) – http://fundacjaimago.pl/

International Short Break Association – https://www.facebook.com/isba.me/

 


Rytmus logoČESKÁ REPUBLIKA

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.
Adresa: Londýnská 81, 12000 Prague 2
E-mail: rytmus@rytmus.org

Telefón: +420 224 251 610
Kontaktná osoba: Pavla Baxová
E-mail: pavlab@rytmus.org

www: www.rytmus.org

FB: https://www.facebook.com/rytmusops/

Supported employment service provided by RYTMUS – http://www.rytmus.org/stranka/o-podporovanem-zamestnavani

Supported living arrangements service provided by RYTMUS – http://www.rytmus.org/stranka/o-podpore-samostatneho-bydleni

Sexual education tools: http://www.neobycejnerodicovstvi.cz/http://www.spmpcr.cz/co-delame/publikace/

Canadian Association for Community Livinghttp://www.cacl.ca/;

Inclusive Solutions (tools for person centered planning; circles of friends)https://inclusive-solutions.com/


il cerchio logoTALIANSKO

Cooperativa Sociale Il Cerchio Soc. Coop.
Adresa: Viale della Lirica 15, 48124 Ravenna
Telefón: 0039 0544 408426
E-mail: ilcerchio@ilcerchio.ra.it
Kontaktná osoba: Alpi Mila
E-mail: mila@ilcerchio.ra.it

www: http://www.ilcerchio.ra.it

FB: https://www.facebook.com/reciprocamente.ilcerchio/

Integrated Support for Work Inclusion (S.I.I.L. – Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) –https://www.farecomunita.com

Anffas Onlus –  National Association of Families of Persons with Intellectual and / or Relational Disability (Anffas Onlus è un’Associazione Nazionale di Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) – http://www.anffas.net/

Sexual assistance for people with disabilities LoveGiver Association – www.lovegiver.it