Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną bierze udział w nowym międzynarodowym projekcie. Projekt nosi nazwę RESPID.

To skrót angielskiego tytułu projektu.

Tematem projektu jest wspieranie samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W projekcie biorą udział organizacje z Polski, Czech, Słowacji i Włoch. Wszystkie te organizacje pomagają osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Specjaliści z tych organizacji będą wymieniać się informacjami, żeby lepiej pomagać dorosłym osobom.

Chcą znaleźć odpowiedzi na trudne pytania.

  • Jak pomagać osobom z niepełnosprawnością znaleźć pracę?

  • Jak pomóc osobie z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkać samodzielnie?

  • Jak rozmawiać z rodzinami dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną?

  • Jak pomagać osobie z niepełnosprawnością intelektualną po śmierci rodziców?

  • Jak pomagać osobie z niepełnosprawnością intelektualną która ma dziecko?

  • Jak pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną znajdować przyjaciół i spędzać wolny czas?

Specjaliści spotkają się kilka razy, żeby wspólnie odpowiedzieć na te pytania.

W spotkaniach biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

które są samodzielne.

Spotkania odbędą się w Warszawie, w stolicy Czech Pradze, w Ravennie we Włoszech i w Bratysławie na Słowacji.