RESPID

RESPID

Představíme vám náš nový projekt.
Projekt se jmenuje RESPID.
Podpořila ho Evropská unie přes program Erasmus.

Program Erasmus zajišťuje, aby spolupracovali lidé z různých zemí.
Například, aby si vzájemně předávali informace a zkušenosti.

V našem projektu spolupracují země:

 • Polsko

 • Česká republika

 • Slovensko

 • Itálie

Z každé země je zapojená 1 organizace, která pomáhá lidem s mentálním postižením.

Více o těchto organizacích najdeš v sekci KONTAKT(překlik)

Projekt trvá 14 měsíců. Skončí 31. 10. 2017.

O čem je projekt RESPID?

Během projektu se 5 krát potkají lidé z organizací

z Polska, Česka, Slovenska a Itálie.

Setkání budou v těchto městech:

 • Varšava (Polsko),

 • Praha (Česká republika),

 • Ravenna (Itálie),

 • Bratislava (Slovensko).

Bude se hovořit o různých tématech.

Tato témata se týkají života lidí s mentálním postižením. Chceme zjistit, jak těmto lidem nejlépe pomáhat,  aby mohli žít spokojený a nezávislý život.

Aby byli šťastní a co nejvíce samostatní.

Povídat si budeme o tom, jak tato pomoc probíhá v různých zemích.
O našich zkušenostech.
Co je dobré, ale i co by se dalo dělat lépe.

Díky tomu, můžeme přicházet na skvělé nápady.
Můžeme vymyslet, jak ještě lépe můžeme u nás lidem s mentálním postižením pomoct.

Zajímají nás tato témata:

 • Podporované zaměstnávání

 • Podporované bydlení

 • Rodičovství lidi s mentálním postižením

 • Jak dále po smrti rodičů

 • Volný čas a kontakt s lidmi

 • Jak mohou rodiče podpořit samostatnost svých dětí s mentálním postižením.

Všechny zajímavé informace ze setkávání najdeš postupně na této webové stránce.

Můžeš se podívat i na facebook projektu RESPID: https://www.facebook.com/respidproject/

Budeme na něm informovat o všech novinkách.

Jestli máš otázky, kontaktuj nás.
Vyber si organizaci, která ti je nejbližší.

like us on FB

 

Like us on FB