RESPID

Predstavíme vám náš nový projekt.
Projekt sa volá RESPID.
Podporila ho Európska únia cez program Erazmus.

V programe Erazmus ide o to, aby spolupracovali rôzne krajiny.
Napríklad, aby si vzájomne dávali rôzne informácie.

V našom projekte spolupracujú krajiny:

 • Poľsko,

 • Česká republika,

 • Slovensko,

 • Italia

Z každej krajiny je zapojená 1 organizácia, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím.

Tieto organizácie nájdeš v sekcii KONTAKT. (preklik)

Projekt trvá 14 mesiacov. Skončí 31. 10. 2017.

O čom je projekt RESPID?

 Počas projektu sa 5 krát stretnú organizácie z Poľska, Česka, Slovenska a Talianska.

Stretnutia budú v týchto mestách:

 • Varšava (Poľsko),

 • Praha (Česká republika),

 • Ravenna(Taliansko),

 • Bratislava (Slovensko).

Budú sa tu rozprávať o rôznych témach.
Tieto témy sa týkajú života ľudí s mentálnym postihnutím.

Chceme zistiť, ako týmto ľuďom čo najlepšie pomôcť, aby mohli žiť spokojný život.
Aby boli šťastní a čo najviac samostatní.

Rozprávame sa o tom, ako to funguje v rôznych krajinách.
O našich skúsenostiach.
Čo je dobré, ale aj čo je zlé.

Vďaka tomu môžeme mať skvelé nápady.
Môžeme vymyslieť, ako v našej krajine pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím.

Zaujímajú nás tieto témy:

 • Podporované zamestnávanie

 • Podporované bývanie

 • Rodičovstvo ľudí s mentálnym postihnutím

 • Ako ďalej po smrti rodičov

 • Voľný čas a kontakt s ľuďmi

 • Ako môžu rodičia podporiť samostatnosť svojich detí s mentálnym postihnutím

Všetky zaujímavé informácie zo stretnutí nájdeš postupne na tejto webstránke.

Môžeš navštíviť aj facebook stránku projektu RESPID: https://www.facebook.com/respidproject/

Budeme na nej informovať o všetkých novinkách.

Ak máš otázky, kontaktuj nás.
Vyber si organizáciu, ktorá ti je najbližšia.
Ak nevieš dobre pracovať s počítačom, požiadaj niekoho o pomoc.